Energielabel

Vanaf 1 januari 2008 moet bij bouw, verkoop en verhuur van een gebouw op het moment van transactie een energielabel (energieprestatiecertificaat) aanwezig zijn. Het energielabel is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het energielabel is maximaal tien jaar geldig.

In een oogopslag is te zien hoe energiezuinig een gebouw is.

De energieprestatie van het gebouw wordt weergegeven in een energie-index en in een gestandaardiseerde energieklasse ( A tm G en kleuren). Zeer energiezuinige gebouwen hebben een A en zijn heldergroen, zeer onzuinige panden hebben een G en zijn felrood. Dit is te vergelijken met de energielabels die in de witgoedsector worden gehanteerd (bijvoorbeeld bij koelkasten).

Daarnaast geeft het energielabel bij bestaande bouw een lijstje met mogelijke maatregelen die de energieprestatie van het gebouw kunnen verbeteren.

Het energielabel is 10 jaar geldig.

Het energielabel is alleen verkrijgbaar bij een gecertificeerd adviseur
De adviseur heeft een speciale opleiding gevolgd en werkt bij een gecertificeerd bedrijf. Dat wil zeggen met een geldig NL/EPBD procescertificaat volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500 delen 1 (woningbouw).

Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen (lees: verkopers) bij verkoop van hun woning een zogenaamd ENERGIELABEL overhandigen aan de koper van de woning.

Dit ENERGIELABEL geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning.

Klik hier om het aanvraagformulier in te vullen.